DOPEBOY

SHAKA


Regular price $80.00

Men Varsity Bomber Jacket

SHELL: 100% NYLON 3.0 OZ; WATER-RESISTANT

LINING: 100% POLY ENCRYPTION 1.8 OZ

PADDING: 100% POLYESTER 2.36 OZ

RIB: 100% POLYESTER 2x1; 17.2 OZ

Related Products